Mulenga i Zambia är en av världens många flickor som fött barn. Foto: Pieter ten Hoopen/Plan Interntional.

Min äldsta dotter gifte sig när hon var tretton år. Det är fem år sedan och hon har redan två barn. Jag vet att hennes man slår henne, men det finns inget jag kan göra. Min yngsta dotter är bortgift med en betydligt äldre man och hon har precis fått en son. Sexton år och nybliven mor. Ingen av dem har någonsin gått i skolan. Mitt hjärta blöder, men detta är vår verklighet.

Ni förstår säkert att de här raderna inte är sanna. Åtminstone såtillvida att det inte är min historia jag berättar; det enda som stämmer är att jag har två döttrar. Men. Det hade kunnat handla om mig och mina barn, om jag levt i en annan del av världen. Och bara tanken är fullkomligt outhärdlig.

I dag är det FN:s internationella flickdag. Den instiftades för ett antal år sedan för att rikta uppmärksamheten mot våra mest utsatta flickor. De som är oönskade redan från livets första stund – just för att de är flickor. De som är utsatta för våld. De som inte får gå i skolan. De som tvingas in i äktenskap, trots att de fortfarande är barn.

Plan International, som arbetar för flickors rättigheter, fokuserar just nu på fyra områden:

  • Jämställdhet från dag ett. Inget barn ska begränsas, diskrimineras eller negligeras på grund av sitt kön.
  • Nolltolerans mot våld. Minst en av tre flickor utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld – och det sätter självklart spår för livet. Våld ska synliggöras, förebyggas och bestraffas.
  • Utbilda varje flicka. Ofta är det just flickorna som får sluta skolan i kriser och konflikter – om de ens får börja studera. Utbildning är nyckeln till självständighet.
  • Barn, inte brud. En av fem flickor i världen är gifta. De är utelämnade till en vardag där de tvingas sluta skolan, utsätts för sexuellt våld och blir gravida medan de fortfarande är barn. Lagar och värderingar måste förändras – nu!

Jag är övertygad om att vi alla, på ett eller annat sätt, kan bidra till att skapa bättre förutsättningar och större möjligheter för våra flickor. För alla barn har rätt till trygghet och respekt. Att få växa upp till självständiga individer med en egen stark röst. Det handlar till syvende och sist om allas vår framtid. Och det gäller inte bara i dag, utan alla dagar, året om.

I oroliga tider är det ofta flickorna som får stå utan utbildning.